tuần hoàn

Thursday, May 17, 20186:30 AM(View: 2335)
tuần hoàn

tuần hoàn

nắng múa
khúc dân ca,
mùa
mưa
chung giao hưởng,
vui đùa vọng
đưa
ríu rít hót,
chim chuyền thưa
rằng muôn cớ sự
xuôi đưa tự trời
thoáng chốc
dâu bể
thay đời!
cố sao bền mãi,
không dời trắng, đen?

em, ta,
còn với ta, em?
đâu vàng son cũ,
đây niềm gắt, gay
khóc bao,
cười bấy, riêng ai?
như mưa
như nắng
phiên thay,
tuần hoàn.