tầm đường

Thursday, May 17, 20186:28 AM(View: 1885)
tầm đường

tầm đường

phóng,
phóng nhanh,
freeway dài
mênh mông
như nuốt
như nhai
gọn mồi
lúc nhớ khứ,
lúc quên hồi
sai chừng ly,
tí,
một trời xa nhau
như em
nhầm hiểu
chiều nao
khác chi
đàn đứt dây
sầu lạc âm
khác chi
người lái
chưa am
khác chi
ta quẩn
lo tầm đường đi