giọt cuối em tràn ly ta

Thursday, May 17, 20186:17 AM(View: 2475)
giọt cuối em tràn ly ta

giọt cuối em tràn ly ta


giọt cuối em tràn ly ta
buồn nghi ngút với âm ba dại khờ
thương cung phím, lạc đường tơ
tình như hố thẳm đêm chờ trăng, ma

giọt cuối em tràn ly ta
sầu lai láng giữa muôn hoa ngạt ngào
em đi gió lộng chiều nao
ngàn con bướm mộng rơi vào mưa hoang

giọt cuối em tràn ly - tan
lệ nồng ta uống say làn hương hoa
tình yêu, ai bắt tình xa?
tình say, ai bắt tình qua vực đèo?

giọt cuối em tràn ly ta
giọt rơi thấu kiếp bôn ba, muộn màng
yêu em khuyết dạt đời trăng

về đâu cánh nhỏ trong làn mưa bay

giọt cuối em tràn ly - tan
lệ nồng ta uống say làn hương hoa
tình yêu, ai bắt tình xa?
tình say, ai bắt tình qua vực đèo?

giọt cuối em tràn ly ta
giọt rơi thấu kiếp bôn ba, muộn màng
yêu em khuyết dạt đời trăng

về đâu cánh nhỏ trong làn mưa bay