não lòng

Thursday, May 17, 20186:14 AM(View: 2320)
não lòng

não lòng
với họa sĩ quang trường

1.
não lòng mây cũng giăng đen
gió như muốn nổi nhiều phen lạnh lùng
tình tôi như muốn lâm chung
chim yêu như muốn xổ lồng bay xa
hồn tôi như muốn mưa sa
lòng tôi như muốn khóc òa vỡ tan

2.
rồi theo gió bạt mây ngàn
tôi như hoang thú gọi đàn, bơ vơ
say trăng rừng, tắm suối thơ
hồn hoang lạnh mãi thêu tơ dệt vàng
nghe tình như vết thương loang
nghe tôi cáo phó, tôi tang chế buồn...