ví dầu tình ta

Thursday, May 17, 20186:09 AM(View: 2139)
ví dầu tình ta

ví dầu tình ta

nến đời hiu hắt canh khuya
còn nghe hơi thở quanh mùa giá băng
tôi và tôi chốn cơ man
buồn nghe họa hót trên giàn dậu thưa
em cho gì giữa cơn mưa?
mà nghe nặng trút vì chưa muốn tàn!
bước lùi, bại chí hiên ngang
sầu quanh ốc đảo mơ ngàn thanh âm

tôi còn tôi nặng quằn kham
tôi còn em với xa tầm tơ loan
tình hoa hương sắc phai mòn
duyên ong nợ bướm như hòn vọng phu
nhớ nhau hơn tích trầu cau
tình yêu như biển dạt dào muôn năm
đứng đi nghiêng ngã ngồi nằm

bóng ân hình ái ôm chầm mãi thôi!

dốc đời trơn dốc pha phôi
màu xanh bao thuở cho rồi lá bay!
tôi còn tôi giống con quay
tình không tịnh lắng cơn hoài vọng đau
em cho gì với chiêm bao?
đường chia họa phúc, đường xao xác tàn!
ví dầu, dậm khó cho an
đầu treo mối chỉ không màng đâu em!