bâng khuâng

Thursday, May 17, 20186:07 AM(View: 2032)
bâng khuâng

bâng khuâng

vòng em quấn lấy vòng ta
mãi xoay tít mãi, chẳng ra phạm trù
ấy từ sáng tối ngây ngô
lại cho ngộ đắc mà phô cốt, hài!
ngửa ra con cóc đùa dai...
trên cao Thượng Đế đà quay mặt rồi!
em đừng tỏ chuyện răng, môi
cho mây đuổi gió một đời bâng khuâng!