gió lùa

Thursday, May 17, 20186:04 AM(View: 3113)
gió lùa

gió lùa

gió lùa hương sắc trưng, phô
nghe trong suy nhược quất mồ kinh bang
phía em chờ trăng soi nhan
bên ta nươm nướp sầu tan tác về