bên ta

Thursday, May 17, 20186:01 AM(View: 2180)
bên ta

bên ta

cái tôi rơi rớt trời quên
ngờ như tuyệt tự giữa ghềnh thác câm
lá trôi chua xót âm thầm
dòng khinh bạc cuốn xuôi phàm tục kia
có tôi về, lạnh đêm khuya
chung thinh lặng khóc đầm đìa hư vô