bên em

Thursday, May 17, 20185:59 AM(View: 2674)
bên em

bên em

mắt buồn đăm đắm chân mây
chim đâu bay lạc cuối ngày kêu vang?
phía tôi ngồi, rũ mơ hoang
bên em hạn hán lòng khan khát nhiều
đã rồi se thắt tim yêu
đi trong lai cảo thiếu điều thụ tinh