thiền thơ

Thursday, May 17, 20185:57 AM(View: 1912)
thiền thơ

thiền thơ

ta thiền thơ, chẳng ngộ thơ
em vào tầu hỏa, ta đờ đẫn ra
máu thơ chảy lối kiết già
hồn thơ không quán cho tà bủa vây