thường nhật

Thursday, May 17, 20185:49 AM(View: 2272)
thường nhật

thường nhật

tặng các thân hữu HO

nói.

tiếng phân ưu, thấu tường âm
ý khai mạch lạc, cho mầm lực sinh
lời van, vang đẩy nhịp kinh
nghĩa rung bật máu, tự tình trổ hoa

cười.

cười bao giờ đậu trên môi?
vui bao giờ đáp vào tôi một ngày?
phân thân lối gió, đường mây
vẫn như hồng thủy, tàn phai cội nguồn

nằm.

nằm xuôi, xuôi suốt chân tay
thử đôi mắt khép như ngày lâm chung
tưởng em đến trút mưa rồng
tưởng rã ruột quấn quanh vòng tử thi
tưởng bè bạn, xáp cụng ly
tưởng thơ phúng điếu đọc mê một tràng

đi.

vòng đi, rối rắm - can qua
hơn thòng lọng, tợ xích tà cột thân
cá thèm lội biển xanh ngần
cánh mong xoãi ngát trên tầng bao la

đứng.

đứng trơ thân, nhánh lặt lìa.
lá khôi nhập thế, chiều, khuya vọng nguồn
nhựa bào, kết hoa, nôi son
ong nhân bản, mật, chon von đỉnh đời!
là tôi - tôi của...tôi tôi??
không là tôi của - tôi tồi tôi ti!

nhìn.

mê ly nhập, võng mô mờ
cạn hồ cảm khái, hạ chờ nhạc ve
mòn xoáy, mòn xiêu, thân que
ta đi chưa đến sao về ngang nhiên!?