bập bùng

Thursday, May 17, 20185:46 AM(View: 2483)
bập bùng

bập bùng

với sa chi lệ, trần quang thiếu- xưa

ngó non tôi úng ơi người!
em, con sáo nhỏ cũng hời hợt kêu
mục dậu bìm vẫn giành leo
tôi trăm hướng cũng muôn chiều ngược xuôi
ngàn năm lũng có chờ đồi
vẫn bầy chim sẻ ngủ chòi dưa hoang
trăng em có óng lụa vàng
vẫn pha sắc tím trên ngàn dâu xưa
tôi về mùa vẫn y mùa
vẫn tang tích cũ vẫn mưa bập bùng...!