bạt ngàn

Thursday, May 17, 20185:42 AM(View: 2345)
bạt ngàn

bạt ngàn

với đoàn duy hiệp

1.
bạt ngàn, chim gọi vang, chim
cây nghiêng gốc đợi, lá im nghẹn chờ
sông nào đục, ngọn nào nhơ?
thấm cơn ấu trĩ, đau bờ lao lung

2.
em, ta khương tuyến say mòng
đạn, tiêu, biệt tích, đen nòng khói pha
ta về đâu núi sông ta?
tim rung địa chấn, não la liệt bày

3.
bình minh chết, nỗi riêng tây
gậy quơ hư ảo, dài tay hững hờ
đen xốc nỗi, trắng vùi mơ
em như lộng lẫy trong mờ thổ ngơi
ta về tôi ta, ta tôi
nghe trùng điệp sóng luân hồi, qua mau


4.
cửa hư luôn mở, bước vào
gió dung nạp nhiễm càng lao lách mình
hồng, xanh, tím sắc tinh anh
dấy phen trác tuyệt mới đành cho cây!

5.
em căng xuân, nét ngọc đầy
cánh khôi nguyên khép, dần phai nhụy hồng
ta rồi! say gió, hăng cung
máu hoen chiến địa, buốt chung phận mành
về nghe cơn đau thâu canh
cánh tung đành khép, chân hoành chịu thu