mạnh tà, yếu vương

Thursday, May 17, 20185:41 AM(View: 2109)
mạnh tà, yếu vương

mạnh tà, yếu vương

quê người nở đóa tình ta
hương ngan ngát ấy vẫn là hương riêng
nỗi nào nhớ Mẹ dâng lên
trái tim Thánh giá chảy mềm Phật, Tăng
tình chung xoa vết thương hằn
cơn mơ tráng sĩ bàng hoàng... lũ ma
ta về khóc với thơ ta
còn nghe quanh quất mạnh tà, yếu vương