vẫn mù khói nhớ

Thursday, May 17, 20185:40 AM(View: 2300)
vẫn mù khói nhớ

vẫn mù khói nhớ

một chùm ánh sáng phân kỳ
mà sao bóng tối vẫn đầy quanh ta
dù em hồng dáng kiêu sa
vẫn ta khách trú lê la, bọt bèo
đời mai co quắp chân phiêu
ai cho nắm đất nhiễu điều nhân gian
tình em có lạnh lư, nhang?
vẫn mù khói nhớ, tro tàn xót xa!