nguyệt hoa

Thursday, May 17, 20185:36 AM(View: 2347)
nguyệt hoa

nguyệt hoa

hành trang tôi - di sản em
thân lang bạt ấm, lạnh trên nỗi này
máu tôi sao hồng cầu ai?
tim tôi chịu phải khiến sai tình nàng!
chân tôi em cũng đưa đàng
cổ tôi vướng mắc vòng choàng nguyệt hoa