định hình

Wednesday, May 16, 20189:45 PM(View: 2141)
định hình

định hình

ngày vong phai, cọ trên da
cứa ta vụn vãnh, chia ba bảy vùng
về đâu, về chưa riêng, chung?
gối đầu suốt sáng, chẳng hồng phân vua
rốt rồi, ta vẫn ta thua
vẫn ta thắt thẻo, vẫn chưa định hình.