ngày đen

Wednesday, May 16, 20189:36 PM(View: 2594)
ngày đen

ngày đen

chiều chia, đêm cách tăm hơi
chân xiêu dạt mỏi bên trời oan khiên
cánh môi khép, nhốt ngày đen
ta, em, chèo, chống, lách, len ngõ nào?!