tuyệt tình

Wednesday, May 16, 20189:34 PM(View: 2258)
tuyệt tình

tuyệt tình

cành khô, con sâu lướt nhanh
lá truy ảo giác, trái manh nha mùi
mặt trời đưa nắng đi chui
rễ gào mưa, đất, dung môi tuyệt tình