lối khác

Wednesday, May 16, 201812:29 AM(View: 2156)
lối khác

lối khác

mất gì trên đôi tay thơ?
những con chữ nghiệt ngã, mờ mịt kia?
xuôi tay trắng nốt còn chia…
ơi! kinh khấn nguyện chẳng lừa tâm thân
em tưng tiu, bước xa, gần
ta trên lối khác, sinh phần gương, sao…