yêu người

Wednesday, May 16, 201812:23 AM(View: 1769)
yêu người

yêu người

yêu người như trang báo thơm
cho ta đăng tải thơ buồn trăm năm
yêu người như một bài văn
cho ta viết nốt từng trang học trò
yêu người như một bài thơ
cho ta thức trắng đêm chờ ý tuôn