ngát thơm

Wednesday, May 16, 201812:20 AM(View: 2266)
ngát thơm

ngát thơm

ngàn âm động,

mốc hạt sen
chướng vây
nhiễu hoạt,
chẳng liên hệ gì!
duyên ta
đến lúc
cận kề?
lộc nào
sở đắc,
bốn bề ngát thơm?