thơ ta

Wednesday, May 16, 201812:09 AM(View: 2278)
thơ ta

thơ ta

1.
xoãi cánh lớn,
lướt lướt vào
trời... thơ huyền dịu,
ngạt ngào tinh hoa
yêu thương
nhập nguồn
bao la
mạch hứng chảy suốt,
chảy qua khắp cùng
ý chuyển tính,
chờ mãn sung
vận ru cảm thụ,
điệu rung nhạc vàng

2.
tình quê tay xiết,
tay đan
dũng khí nhục,
tán tận
hàng nghĩa nhân
em ban mai,
tia... hồng ân
thơ ta
xung động...
ngục trần oan khiên
thơ ta
mãi ngát hương, hiền
khai thông
cho máu trăm miền về tim ...