Hỗn Quân

Monday, May 14, 20188:32 PM(View: 2268)
Hỗn Quân

hỗn quân

(với nhà văn Lâm Chương)

keo tử sinh
chỉ linh với Thượng Đế
phố mọc lên rừng
mảnh mảnh đấu đá
mắt mắt trợn ngược
thấu tận bốn ngàn năm
oan hồn xiết rên đâu đây
hỗn quân ...

hé nụ

đất hiếm lên trúc
tm mai đâu trong ngàn cây tạp xanh?
truyền thông điệp sương
mầm xanh thắm không qua giọt lời cổ thụ ?
thơ hành trình
lãnh phép mầu tiên dược
ánh dương ló ngoài kia
hé nụ tình tinh mơ