Nhân Chứng

Monday, May 14, 20183:23 PM(View: 1734)
Nhân Chứng

nhân chứng

tri chặt cá tính
ném xuống chất kích thích
vẫn thấy em còn chút từ trường
cả đến thơ lại càng thêm quấn quít

giữ đầu lưỡi giữa hai hàm răng
sợ phát ra lời rẻ mạt
thế giới thường tăng bất an
khôn hồn khi ta ló mặt

mai những dòng sông chảy đi
mai biển đời dung nạp
tiếng mẹ vẫn uy nghi
trên đỉnh trời bão táp

gút lại cõi riêng
giảm máu nóng phấn kích
ta vẫn đẩy ta về hướng tâm
với những hạt nhân xoắn xuýt

mai cát hồ phân xa
mai đền, đi ai dựng ?
lời nào dành ngợi ca
cho mọi nguồn nhân chứng