Thê Noa

Monday, May 14, 20183:21 PM(View: 2305)
Thê Noa

thê noa

1.

chuệnh choạng và khập khểnh
mắt dáo dác vẫn xăng xái bương bả
mấy ngón chân như muốn rớt móng
mệt lả con ngựa già
tóc, bờm đà dựng đứng

2.

thấu những nỗi thù tạc
xốn xang khối óc họa hình
em dập duềnh quen sóng cũ
thơ ta say bến bờ

chanh chua điều thân lân
hàm hồ mi miệng chuốt
quả bóng và đôi chân
điểm nao ai về ngược..?

4

vả lả cơn mơ mòng
lâng lâng nồng ngậm ngãi
trầm càng trầm rừng sâu
em như thơ trốt xoáy..!

5.

quấn ta vòng lắm nuộc
trặc trẹo ơi chi là...
trệch đường xe lửa chạy
trĩu trĩu cnh thê noa !