Nguyễn Vy Khanh, một Nhà Nhận Định, Biên Khảo và Phê Bình Văn Học...Ở Hải Ngoại, trong hàng chục năm qua Ông là một trong số những cây bút tài năng trong chuyên môn. Những công trình rất to lớn của Ông, đã đóng góp liên tục không ngừng nghỉ, cho Văn Học Việt Nam chúng ta. Một công trình thật sáng giá cho lợi ích Văn Học. Điều chắc chắn là, phần đông trong giới làm VHNT, hầu như thu thập kiến thức để bổ sung cho ngòi bút sáng tác của mình, không ai mà không trích vốn tích lũy từ nguồn những tác phẩm Ông viết... Xin chân thành cảm ơn thật nhiều, đến Nhà Nhận Định, Biên Khảo và Phê Bình Văn Học Nguyễn Vy Khanh
Tuesday, May 15, 201811:34 PM(View: 5675)
Lối Khác- Thơ Hà Nguyên Du Trình bày tái bản Hà Nguyên Du Phụ bản: Cao Bá Minh, Lê Thánh Thư, Khánh Trường, Quang Trường. Nhạc: Vũ Thành An, Hoàng Linh, Trần Duy Đức, Đỗ Lễ, Ngô Tín Nhà Xuất Bản Tân Thư - 1998. Tái Bản NXB Văn Học Mới - 2018
Monday, May 14, 20187:26 AM(View: 4406)
HÀ NGUYÊN DU cover design khánh trường layout quỳnh chi layout tái bản hà nguyên du illustration lê thánh thư photograph brian đoan (lê khiêm) publisher & distribution tự lục & tác giả hà nguyên du
Sunday, May 13, 201811:03 PM(View: 4504)
Sunday, June 3, 20186:56 PM(View: 4682)
Thơ của Nhà Thơ, Nhạc sĩ Phan Ni Tấn
Monday, May 7, 201810:13 PM(View: 4497)
Thơ Chu Thụy Nguyên
Monday, May 7, 20189:25 PM(View: 4396)
Theo Vườn Thơ TKaraoke
Monday, October 1, 20181:05 PM(View: 4525)
Monday, May 7, 201810:58 PM(View: 5599)
Monday, May 7, 201810:54 PM(View: 5040)
Thơ Tân Hình Thức
Monday, May 7, 20186:17 PM(View: 4153)
Một lối nghiên cứu đáng ngờ, và một lối phản biện đáng chê trách Hoàng Ngọc - Tuấn Trích nguồn từ talawas
Sunday, June 3, 20185:47 PM(View: 5582)
Truyện ngắn của Nhà Thơ, Nhạc sĩ Phan Ni Tấn
Monday, May 7, 20189:44 PM(View: 5356)
Tản Văn Thứ Sáu Hoàng Chính
Monday, May 7, 20189:09 PM(View: 4934)
Truyện ngắn Phan Ni Tấn
Monday, May 7, 201811:56 PM(View: 4092)
Mùa thu trên Bạch Mã Sơn của Soạn Giả Yên Lang
Sunday, October 14, 20181:02 PM(View: 3941)
Nhìn Lại Một Số Tạp Chí Miền Nam - NGUYỄN VĂN LỤC Nguồn: Trích từ : http://www.hocxa.com/VanHoc/TapChi/NhinLaiMotSoTapChiMienNam_NguyenVanLuc.php
Friday, August 3, 20188:03 PM(View: 6410)
10 Nhà Văn Gốc Việt Tỏa Sáng Trên Văn Đàn Thế Giớ
Sunday, June 10, 20189:33 AM(View: 4292)
TS. Nguyễn Minh Triết (Nguồn: Văn Hóa Việt Nam số 80 (Mùa Xuân-2018) Đọc Hiểu Văn Bản Nghệ Thuật & Sự Tương Tác Nhà Văn Với Người Đọc TS. Nguyễn Minh Triết (Nguồn: Văn Hóa Việt Nam số 80 (Mùa Xuân-2018)
Tuesday, October 9, 20183:56 PM(View: 3335)
Tuesday, September 18, 20186:07 PM(View: 5121)
Friday, August 3, 20188:03 PM(View: 6410)
10 Nhà Văn Gốc Việt Tỏa Sáng Trên Văn Đàn Thế Giớ
Tuesday, May 22, 20187:28 PM(View: 6104)
Wednesday, May 9, 201812:50 AM(View: 4320)
TẤT CẢ TÁC PHẨM CỦA HÀ NGUYÊN DU ĐỀU ĐƯỢC AMAZON TÁI BẢN ẤN HÀNH VÀ PHÁT HÀNH
Monday, May 7, 201810:50 PM(View: 4494)
Monday, May 7, 201810:43 PM(View: 4854)
Phỏng Vấn Hà Nguyên Du, nhân ngày 30 tháng tư năm 2014